Jak přestěhovat čmeláčí hnízdo

Kde čmeláci hnízdí a proč právě tam

Čmeláčí královna si počátkem jara pro založení svého hnízda musí najít vhodnou dutinu. Ta musí být chráněna před nepříznivými klimatickými podmínkami, ale i zaplněna teplodržným materiálem. Ten si královna do dutiny neumí nanosit tak, jako to dělají třeba ptáci. Proto tak často obsazují myší díry, mezery mezi trámy, kde je nějaká vycpávka (nebo staré myší hnízdo), seníky, komposty, ale i různé dutiny ve zdech domů, nejčastěji podbití ve štítě, kde je obvykle izolace.

Když hnízdo na vybraném místě vadí

Pokud hnízdí čmeláci někde, kde nějakým způsobem vadí, jako první volba by mělo být položit si otázku, zda opravdu nelze čmeláky na místě, které si vybrali, těch několik měsíců tolerovat. Ano jedná se jen o několik měsíců, protože čmeláci začínají hnízdit nejdříve koncem března, často i později a obvykle nejpozději koncem srpna (po vylétnutí nových královen) stará královna, dělnice i trubci hynou a hnízdo je poté prázdné a opuštěné.

Nutno podotknout, že čmeláci jsou chránění a užiteční opylovači, kterých v posledních desetiletích ubývá. Jsou to mírumilovní tvorečkové. Proto bychom měli udělat vše, co je v našich silách, abychom jejich pouze jednoroční hnízdní cyklus nenarušovali. Čmeláci nejsou útoční, pouze si brání těsné okolí svého hnízda. Proto obvykle naprosto postačuje pohybovat se dále než 1 m od hnízda. Pokud je hnízdo v zemi, stačí třeba dětem udělat kolem vletového otvoru ohrádku nebo provázek 1×1 m. Pokud je hnízdo čmeláků ve štítě nebo v podhledu domu nebo chaty, není potřeba se bát, že by tam udělali čmeláci nějaké škody. Čmeláků je obvykle v hnízdě jen několik desítek, proto nic takového nehrozí.

Když je přesun nezbytný

Pokud opravdu nastane situace, kdy je přesun hnízda nezbytný (stavební práce, poškození hnízda pří přehazování kompostu, rytí záhonu…), je nutné si nejdříve připravit prostor, kam plánujeme hnízdo přesunout. Je potřeba najít místo ve stínu, ideálně chráněné před severními větry. Pokud je to možné, přesuneme je do dřevěné bedýnky – čmelína. Ten můžete zakoupit zde, případně si jej můžeme vyrobit. Jak vypadá takový čmelín mrkněte třeba zde . Čmeláci jsou choulostiví na výkyvy teplot, proto doporučujeme použít prkna nebo desky minimálně 2 cm silné. Vnitřní prostor čmelína by měl být min 25 x 25 x 25 cm. Stěny i strop musí k sobě dobře těsnit, případné skuliny vystavují hnízdo riziku napadení různými predátory čmeláků. V dolním rohu uděláme vletový otvor o rozměrech cca 1 x 1 cm (nebo průměru 1 cm). V horním rohu je dobré udělat větrací otvor o rozměrech cca 2 x 2 cm, do větracího otvoru je ale nutno nalepit co nejhustší síťku, která čmeláky chrání před predátory. Pro obložení volného místa uvnitř čmelína, po přesunu hnízda, si připravíme nějaký teplodržný materiál (ideální je surová bavlna – ne vata), v nouzi lze použít suché listí nebo suchý mech. Pokud potřebujeme řešit rychle a nemáme k dispozici dřevěný čmelín, v krajním případě je možno také použít upravenou kartonovou krabici – viz pokyny pro čmelín výše. V tom případě je ale nutné krabici se čmeláky umístit na místo, kde neprší (ani nesvítí sluníčko) – pergola, otevřená kůlna… nebo nad ní udělat nějakou stříšku, aby se krabice nerozmočila. Pozor i na vlhkost odspodu. Pokud je to možné, přidáme z vnější strany obložení polystyrenem, aby teplota uvnitř krabice příliš nekolísala.

Samotné stěhování děláme za tmy s baterkou a v rukavicích. Čmeláci v noci nelétají a jsou obvykle všichni v hnízdě. Připravte se na to, že manipulace s hnízdem se jim líbit nebude a budou nazlobeně bzučet. Toho není třeba se bát. Pokud při zahájení stěhování zjistíme, že není možné se k hnízdu dostat a přemístit jej bez jeho poškození (podívejte se zde, jak vypadá takové hnízdo), velmi doporučujeme znovu zvážit, zda tam hnízdo nemůže do konce hnízdního cyklu (obvykle v průběhu srpna) zůstat. Královna si neumí hnízdo znovu založit a jeho nevratné poškození znamená záhubu nejen pro ní, ale i budoucí nové královny.

Pokud je hnízdo dobře přístupné, snažíme se jej vyjmout i s okolním teplodržným materiálem, tak aby šlo dobře vložit do připraveného nového čmelína. Ten máme připravený hned vedle původního hnízda, aby byl přesun co nejkratší. Při přesunu dáváme pozor, abychom hnízdo nezmáčkli a hlavně neobrátili vzhůru nohama. Pokud je po přendání ve čmelínu ještě místo, zaplníme ho připraveným teplodržným materiálem (bavlna, suchý mech, v nouzi suché listí nebo sláma). Dáváme pozor, abychom neucpali vletový otvor do čmelína. Poté zkontrolujeme, zda na původním místě nezůstali nějací čmeláci, pokud ano odchytneme je do skleničky a vyklopíme do nového čmelína. Ten poté zavřeme a přeneseme na připravené nové místo. To by mělo být ve stínu, na místě chráněném před studeným větrem. Pokud jsme použili kartonovou krabici, tak musí být i na místě chráněném před deštěm a vlhkostí.

Teprve na novém místě otevřeme vletový otvor, který jsme si na stěhování ucpali. Čmeláci si ráno, při výlezu na novém místě, zmapují novou lokalitu a obvykle dobře trefí zpět. Při stěhování v pokročilé době hnízdění (červen – srpen), již ale některé dělnice nocují venku. Takové dělnice samozřejmě při ranním návratu netuší, že se hnízdo přestěhovalo a pátrají usilovně na původním místě. Někdy i přestěhované dělnice, mají z počátku tendenci vracet se na původní místo. Proto v prvních dnech po přesunu, pokud možno, zkontrolujte každý den původní lokalitu a případně odchyťte takto bloudící a marně hledající dělnice do skleničky a po rychlém odklopením střechy čmelína je vhoďte dovnitř. Střechu pak ihned zase zavřete. Po několika dnech se vše zklidní a čmeláci budou fungovat na novém místě.

Stěhujeme, jen pokud opravdu musíme

Stěhování není obvykle tak složité, jak to z popisu vypadá, ale i tak bychom rádi ještě jednou zdůraznili, že nejbezpečnější pro čmeláky a mnohdy i nejjednodušší pro nás lidi je, obrnit se trochu trpělivostí a se čmeláky to jedno léto vydržet.

Čmeláci děkovat neumí, ale za ponechání na původním místě, ale i za správný a citlivý přesun se vám odvděčí skvěle opylenou zahradou a možností pozorovat jejich krátký, ale velmi zajímavý život. A nové královny, které se narodí v takovém hnízdě, další rok zvýší počet čmeláků ve vaší lokalitě.

To vše by nebylo možné bez vašeho zájmu o ně a snaze pomoci.

Děkujeme proto moc, že vám čmeláci nejsou lhostejní…

Petr Dobrý a Jaromír Čížek