Koupě čmeláků (vč. varování před dovozovými)

Není vůbec nutné si se čmelínem kupovat i laboratorně namnožené čmeláky. Odchyt královny a instalace do čmelína na zahradě není složitý a vše je dobře popsané ZDE. Pokud se přesto rozhodnete pro koupi čmelína s laboratorně namnoženou královnou a dělnicemi, dbejte na to, co kupujete a zda opravdu přírodě pomáháte.

Petr Dobrý , spoluautor webu

Chovejte čmeláky s rozumem, abyste jim svou láskou neublížili!

Čmeláci patří mezi chráněné živočichy a na jejich laboratorní odchov a vypouštění zpět do přírody je nutné povolení příslušných orgánů. Pro povolení je nutné doložit, že se jedná o původní čmeláky, kteří návratem do přírody nezpůsobí žádné škody. Všichni čmeláci, kteří jsou k nám dováženi ze zahraničí toto povolení nemají. V zahraničních velkochovech je možné si zakoupit čmeláky, kteří jsou šlechtěni na výkon a vysokou produkci nových královen. Obvykle také dochází ke změně jejich genofondu přimísením genů jižnějších výkonnějších poddruhů. Vypouštěním takových čmeláků pak dochází k narušení už tak křehké rovnováhy v čmeláčí populaci a může dojít k vytlačení ostatních vzácnějších druhů čmeláků. Vyšlechtěný čmelák totiž silně konkuruje ostatním čmelákům v potravních zdrojích a obsazuje přirozená hnízdiště. Může se pak stát, že za pár desítek let tak sice budeme mít na zahradě čmeláky, ale místo 10 druhů jen ten jeden.
Dejte si pozor také na prodejce úlků, kteří se snaží jen vydělat na velkém zájmu o chov čmeláků, aniž by znali potřeby čmeláků. Některé úlky na trhu jsou pro chov čmeláků přímo nevhodné. U nás ve Výzkumném ústavu Pícninářském, při prodeji našich českých čmeláků množených laboratorně u nás, používáme čmelíny a ochranné klapky, které nabízí internetový obchod Zelená domácnost. Byly vyvinuty ve spolupráci se autory tohoto webu a jsme s nimi dlouhodobě spokojení nejen my, ale hlavně čmeláci…

Alena Votavová – VÚ Picninářský

Zahraniční čmeláci se u nás prodávat a vypouštět nesmí. Článek IDNES 5.1.2017