Fotky čmeláků na květinách

Zde naleznete fotografie některých druhů čmeláků v ČR na květinách.

čmelák hájový (Bombus lucorum) - foto J. Čížek

čmelák humenní (Megabomus ruderatus) - foto J. Čížek

čmelák lesní (Megabombus sylvarum) - foto J. Čížek

čmelák luční (Pyrobombus pratorum) - foto J. Čížek

čmelák polní (Megabombus pascuorum) samec - foto J. Čížek

čmelák pruhovaný (Megabombus subterraneus) - foto J. Čížek

čmelák rokytový (Pyrobombus hypnorum) - foto J. Čížek

čmelák skalní (Pyrobombus lapidarius) matka - foto J. Čížek

čmelák úhorový (Megabombus ruderarius) - foto J. Čížek

čmelák zahradní (Megabombus hortorum) - foto J. Čížek

čmelák zemní (Bombus terestris) samec - foto J. Čížek